In Progress

{ Hitomi-sama }

Kamiya Kaoru (Rurouni Kenshin)

Hitomi Kanzaki (Tenkuu no Escaflowne)

Hitomi Kanzaki (Escaflowne: A Girl in Gaia)

 

{ Nova }

Saitou Hajime (Rurouni Kenshin)

 

{ Otaku In Training }

Himura Kenshin (Rurouni Kenshin)

Escaflowne (Tenkuu no Escaflowne)

Van (Escaflowne: A Girl in Gaia)

 

{ "Shinomori Aoshi" }

Shinomori Aoshi (Rurouni Kenshin)

 

{ "Shishio Makoto" }

Shishio Makoto (Rurouni Kenshin)

 

{ Shorty }

Komagata Yumi (Rurouni Kenshin)

SD Escaflowne (Tenkuu no Escaflowne)

Sora (Escaflowne: A Girl in Gaia)

 

{ "Shougo" }

Shougo (Rurouni Kenshin)